DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 10.08.2022 10:27:09 

Špicí povídání

Citáty

  CITÁTY  O PSECH:

-Na psí život si většinou stěžují jen Ti,kteří psa nikdy neměli..

-Pořiďte si psa a dostanete trvalou a bezelstnou lásku.

-Věrný pes a starosti se nikdy neztratí.

-Ten kdo řekl,že štěstí se nedá koupit,zapomněl na štěňata.

-Psi mají jednu chybu-věří lidem.

-Pes mluví očima často rozumněji,než člověk ústy.

-Psi nejsou celým našim životem,ale díky jim je náš život úplný.

-Kdyby psi uměli mluvit,patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi.

-Ať je pes cvičený nebo ne,vždy je na úrovni.

-Pes je jediné stvoření na světě,které vás miluje víc než sebe.

  MODLITBA PSA

"Když se narodím,vybereš si mne.A zůstanu ti věrný po celý svůj život.Když se náhodou v tvém domě zapomenu,odpusť mi,jsem ještě malý.Uvidíš,až vyrostu a zesílím,budu hodný a čistotný.Nepotřebuji téměř nic,jen  pohlazení a trochu jídla a zato budu bdít nad vším,co ti patří.Nedovolím nikomu,aby ti ublížil, ani komukoliv z tvých blízkých.Moje věrnost a láska je nekonečná.Budeš mým vesmírem,mou budoucností,mou radostí.Budeš mým pánem a velitelem a já tvým dítětem i otrokem.Bez váhání ti obětuji život.A prosím tě,moc tě prosím,neopouštěj mne." (Opsáno z ozdobného pergamenu ve Strasbourgu).

 PSÍ PROSBA

Pane,žiji 10 až 14 let,každá vzdálenost od Tebe mi přináší žalost.Mysli na to,než si mnne pořídíš.Dopřej mi čas,abych pochopil,co ode mne žádáš!Nehubuj mne dlouho a nezavírej mne za trest.Ty máš svou práci,zábavu,své radosti - já mám jen Tebe!Mluv na mne často.I když slovům úplně nerozumím,stačí mi Tvůj hlas,který se na mne obrací.Pamatuj že to,jak se mnou zacházíš nikdy nezapomenu.Než mne uhodíš,uvědom si ,že mohu lehce rozdrtit kosti Tvé ruky,ale já to nikdy neudělám.       Až se Ti bude zdát,že jsem neposlušný a líný,uvědom si,že i já mám své potíže i stáří.Starej se o mne,i když zestárnu,vždyť i to na Tebe jednou čeká.                 Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou!S Tebou je pro mne všechno lehčí.                                       Až se můj čas naplní,nenech mne trpět.V případě nutnosti skonči mé trápení včas,jen Tě prosím...zůstaň v té chvíli se mnou!

-Kdo měl někdy psa,bude na něj vzpomínat asi po celý život.V těch vzpomínkách si člověk vybavuje i sebe:jak se stával lepším,jak ho zušlechťovala péče,kterou poskytoval tvoru,jenž mu byl bezmezně oddán a za svou věrnost nic nevyžadoval.(lodní inženýr Vadim Černyšov)

- Pakliže je láska nesmrtelná,pak pevně věřím,že se po své smrti setkám se všemi psy svého života,už jenom pro to moře lásky,která nás spojovala.(Luisa Rindser)

- Kdybych věřil na život věčný,znal bych spousty psů,kteří by se dostali do nebe.Ale jen velmi,velmi málo lidí.....(James Thurber)

- V životě přítel pravý,jenž první vítá a brání do únavy,jenž nikdy svému pánu neodvyká,proň bojuje a žije,pro něj dýchá...(lord G.G. Byron)

-Neexistují nebezpečná plemena psů,pouze některým plemenům nebezpeční lidé.(dr.Selmerová)

-Kdo nahlédl do prosících očí trpícího nebo umírajícího zvířete,pochopí příbuznost všeho utrpení a všech bolestí tohoto světa.

--------------------------------------------------------

   PRAVDĚPODOBNĚ JSI PES...

-Když dokážeš být milý a přátelský bez ohledu na své bolesti a trápení,

-když se dokážeš udržet a nebtěžuješ okolí stížnostmi na své problémy,

-když dokážeš  denně jíst s vděčností stále tutéž stravu,

-když dokážeš pochopit,že tví milovaní jsou příliš zaneprázdněni,aby ti mohli věnovat svůj čas,

-když dokážeš prominout,že ti lidé přičítají věci,které se pokazily bez jakékoliv tvé viny,

-když dokážeš bez nelibosti snášet kritiku a hanu,

-když dokážeš čelit světu a vyhnout se klamu a lži,

-když dokážeš zvládnout vypětí bez lékařské pomoci,

-když se dokážeš rozptýlit bez sklenky alkoholu nebo dokážeš usnout bez prášku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------